Hvorfor er Prindsen fredet?

Fredning av PrindsenRiksantikvaren fredet Prinds Christian Augusts Minde 2. september 2009. Les fredningsvedtaket og begrunnelsen.

Kart og bilder

kartPrindsen ligger i Storgata 36. Se kart over bygningene og området. Vi har lagt ut en del bilder av Prindsen og området.

Hvem var prinsen?

Prins Christian August, sttaholder av NorgePrins Christian August var en svært populær stattholder i Norge. Han ble seinere valgt til kronprins av Sverige, men døde før han tiltrådte. Les mer om prinsen.

Dokumentasjon

DokumentasjonPrindsens Venner har samlet relevant dokumentasjon om Prindsen, fredningsprosessen m.m. over mange år. Se dokumentene.